Läkare utbildad utanför EU eller EES - Legitimation

SK- kurser är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under specialiseringstjänstgöring i Sverige. Vårt kursutbud ändras kontinuerligt. Hitta kurser.

09.18.2021
 1. Om ansökan och antagning till SK-kurser - Socialstyrelsen, socialstyrelsen sk kurser
 2. Socialstyrelsen - Metiskurser
 3. Ny giv när Socialstyrelsen ska upphandla SK-kurser - Dagens
 4. Socialstyrelsen
 5. KURSER & EGENSTUDIER | s
 6. Kursämnen - Socialstyrelsen
 7. Socialdepartementet Uppdrag att sammanställa relevant
 8. Projektledare för upphandling av SK-kurser
 9. Nordisk Plastikkirurgisk Förening
 10. Please upgrade your browser. -
 11. GOLJDUH ELOG L GH IDOO NXUV PHG VDPPD QDPQ JnWW IOHUD WHUPLQHU
 12. Hitta kurser. Lipus är ledande inom certifiering av kurser
 13. Aktuella frågor - Svenska Läkaresällskapet
 14. Antagning - Socialstyrelsen
 15. SK-kurser (specialistkompetenskurser) - Socialstyrelsen
 16. Intressenter till Socialstyrelsens upphandling av SK-kurser
 17. Utbildning - Neurologforeningen

Om ansökan och antagning till SK-kurser - Socialstyrelsen, socialstyrelsen sk kurser

 • Om denna kurs exkluderas kvarstår följande kurser HUVUDBUDSKAP b Utbildning i ämnet smärtmedicin inom.
 • I uppdraget ska Socialstyrelsen samråda med Statskontoret.
 • Sveriges.
 • Trivius AB tillhandahåller även SK- kurser för Socialstyrelsen.
 • Rpphqwdu $ nxw hqgrnulqrorjl $ nxw jhuldwuln $ nxw lqwhuqphglflq + 7 $ nxw rfk nurqlvn kmluwvylnw.
 • Ledarskap inom sjukvården.

Socialstyrelsen - Metiskurser

Dessa kurser arrangeras av olika aktörer och Socialstyrelsen ansvarar för central ansökan och antagning. Xuvwlwho + hokhwvrpg ph.Upphandling av SK- kurser kursåret. Omsorg. Socialstyrelsen sk kurser

Dessa kurser arrangeras av olika aktörer och Socialstyrelsen ansvarar för central ansökan och antagning.
Xuvwlwho + hokhwvrpg ph.

Ny giv när Socialstyrelsen ska upphandla SK-kurser - Dagens

Gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB och stödboende - anmälningsformulär.We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience.Kurserna är anpassade efter senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring.
SOSFS.Och bidrar till att uppfylla de kompetenskrav som finns i deras målbeskrivningar för respektive specialitet.Du kan ansöka till SK- kurser om du är läkare.
Har svensk läkarlegitimation och just nu gör din specialiseringstjänstgöring i Sverige.Oavsett anställnings- form.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens ansökningsportal för SK- kurser I kurskatalogen hittar du våra SK- kurser.Statligt finansierade kurser för ST- läkare.
OM ANSÖKAN OCH ANTAGNING TILL SK- KURSER 5 SOCIALSTYRELSEN Aktiv klinisk tjänstgöringstid Din tjänstgöringstid är den tid som du gjort aktiv klinisk tjänstgöring baserat på heltid.Från det datum du fått läkarlegitimation fram till sista ansökningsdag.
Socialstyrelsen finansierar ett stort antal kurser som riktar sig till ST- läkare.Så kallade SK- kurser.

KURSER & EGENSTUDIER | s

 • Specialistkompetenskurser.
 • BLU kommer.
 • Efter önskan från Utbildningsutskottet och Socialstyrelsen.
 • Att skicka ut enkäten årligen som ett fortsatt stöd i prioriteringen och upphandlingen av SK- kurser för ST- läkare i pediatrik.
 • Weblunch Astra Zeneca.

Kursämnen - Socialstyrelsen

Är jag behörig att söka SK- kurser. Många specialistföreningar erbjuder betalkurser.Liksom andra föreningar och förbund samt även privata företag. Vänligen titta under Kalendern för aktuella kurser. Socialstyrelsen sk kurser

Är jag behörig att söka SK- kurser.
Många specialistföreningar erbjuder betalkurser.

Socialdepartementet Uppdrag att sammanställa relevant

Om en utbildning endast uppfyller ” del av delmål” krävs minst.Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper om.
Nedan finner du de METIS- kurser som har upphandlats av Socialstyrelsen.Sista svarsdatum för samtliga kursområden planeras läggas i vecka 14.
Om SK­ - kurser.Eller är du erfaren ST- läkare.
Kursämnen.Men Socialstyrelsen har redan gjort en panikbromsning och i höst inställt drygt 40 procent av SK- kurserna.

Projektledare för upphandling av SK-kurser

Vissa av dessa kurser ges i METIS- format.Andra inte.
Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården.Ledarskap inom sjukvården.
Gå till vår webbplats om du letar efter information om hur du ansöker om legitimation.

Nordisk Plastikkirurgisk Förening

Xuvsodwvhu 6 ndqgh7xurugqlqj.Yhqwxhood sulrulwhudgh pnojuxsshu 7mlqvwj ulqjvpnqdghu $ nxw lqwhuqphglflq 97 2pylqg, qjhq pnqdghu hoohu iluuh.48 Socialstyrelsen Inför avropar Socialstyrelsen i första hand SK- kurser från befintliga ramavtal Inför SK- kursåret kommer Socialstyrelsen inte att upphandla hela kursutbudet utan i stället i första hand använda möjligheten att förlänga befintliga ramavtal från kursåret.
Kontakta oss.OM ANSÖKAN OCH ANTAGNING TILL SK- KURSER.

Please upgrade your browser. -

ST- utbildningen i plastikkirurgi bedrivs fram till år i två parallella system. Enligt SOFS. 17 respektive SOFS. SK- kurser i barnkardiologiska ämnen för blivande barnkardiologer har saknats och man har varit hänvisat till ” batalkurser” av olika slag. Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal. Där du kan välja en av våra kurskataloger för att se vilka utbildningar som är intressanta för dig. SK- kurser. Socialstyrelsen sk kurser

GOLJDUH ELOG L GH IDOO NXUV PHG VDPPD QDPQ JnWW IOHUD WHUPLQHU

Kursledaren ska också mejla den sammanställda kursutvärderingen till Om kursen hålls genom en fakultet skickar kursledaren pappersdokumenten dit.Och fakulteten ansvarar för att skicka dem vidare till Socialstyrelsen.Vissa av dessa kurser ges i METIS- format.
Andra inte.Förslag till kurser för ST- läkare i Psykiatri.VUP och BUP.
Delmål 1- 12.SOSFS.

Hitta kurser. Lipus är ledande inom certifiering av kurser

METIS. SK- kurser.Inom ramen för läkares specialiseringstjänstgöring. 07174 FS.Socialstyrelsen definierar kurs på. ” lärarledd utbildning med en fastställd plan som ges under en avgränsad tidsperiod”. Socialstyrelsen sk kurser

METIS.
SK- kurser.

Aktuella frågor - Svenska Läkaresällskapet

Gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB och stödboende - anmälningsformulär. Det skriftliga individuella arbetet bör ha en grundläggande vetenskaplig form men utöver detta är det i första hand upp till handledare och verksamhetschef att avgöra vad som krävs för att uppnå aktuellt.Materialet är framtaget av. Socialstyrelsen sk kurser

Gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB och stödboende - anmälningsformulär.
Det skriftliga individuella arbetet bör ha en grundläggande vetenskaplig form men utöver detta är det i första hand upp till handledare och verksamhetschef att avgöra vad som krävs för att uppnå aktuellt.

Antagning - Socialstyrelsen

Vart fjärde år upphandlar myndigheten kurser – men får inte in tillräckligt med svar för att täcka alla kursområden som behövs.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för den senaste informationen om våra kurser.Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet och ställer heller inga krav på omfattningen av arbetet.
Specialistkompetenskurser i Socialstyrelsen Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att förbereda och genomföra inordnandet i Socialstyrelsen per den 1 januari av verksamhet med specialistkompetenskurser.SK- kurser.Som Institutet för Professionell Utveckling av Läkare i Sverige.

SK-kurser (specialistkompetenskurser) - Socialstyrelsen

 • IPULS.
 • Ansvarar för i dag.
 • Många kurser genomgår en extern kvalitetsgranskning.
 • Ofta utförd av LIPUS Regionövergripande finns olika kurser.
 • T ex i ledarskap.

Intressenter till Socialstyrelsens upphandling av SK-kurser

 • Vetenskap.
 • I som- ras upptäckte man att pengar för tre ter- miners SK- kurser till stor del var förbru-.
 • Xuvqxpphu.
 • Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal.
 • Där du kan välja en av våra kurskataloger för att se vilka utbildningar som är intressanta för dig.

Utbildning - Neurologforeningen

Vi har f. SK- kurser under hösten.Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ger i en ny rapport.Förslag på vilka urvalsprinciper som ska gälla inför kommande upphandlingar av SK- kurser. Gå till vår webbplats om du letar efter information om hur du ansöker om legitimation. Socialstyrelsen sk kurser

Vi har f.
SK- kurser under hösten.